Andre oppdrag

Oppland fylkeskommune - avskrivningsløsning

Undertegnede utviklet i 1995 en løsning for å beregne avskrivninger i Oppland fylkeskommune. Løsningen er senere utviklet, og tilpasset nye regnskapsforskrifter.

Vedlikehold og support knyttet til løsningen gis fremdeles.

Foredrag og kursvirksomhet

Diverse oppdrag knyttet til foredrag og kurs.