Nettløsninger

Pasienttransport.no

Forsiden til www.pasienttransport.no
Forsiden til www.pasienttransport.no
Forsiden til www.pasienttransport.no i høykontrast
Forsiden til www.pasienttransport.no i høykontrast

Helseforetakene i Norge ved de ulike kjørekontorene har lansert en ny informasjonsportal for informasjon om rettigheter, rutetider og mer når det gjelder pasienttransport.

Portalen er implementert og utviklet av Linnea Rådgivning, med TYPO3 som verktøy.

Nettstedet er utviklet med betydelige krav til språkhåndtering, da sidene skal være på bokmål, nynorsk og samisk, med mulighet for andre språk videre.

Nettstedet har ellers hatt krav til å følge WAI og W3C sine standarder, samt være gjort så tilgjengelig som mulig for alle brukere. Dette er gjort gjennom å kunne vise sidene med større skrift, samt med høy kontrast.

Nettstedet er gitt tillatelsen til å bruke Kvalitesmerket for webkvalitet, et ikke "offentlig" kvalitetsmerke, men allikevel en indikasjon på god kvalitet.

Nettsider i regi av 123media

Linnea Rådgivning har laget en konfigurerbar løsning basert på TYPO3 for 123media. Løsningen gjør det enkelt å justere de fleste elementer på nettsidene for å tilpasses ulike kunder, men med samme hoveddesign

Forside Sats på torsk (www.torsk.net)
Forside Sats på torsk (www.torsk.net)
Bildeløsning for alle nettstedene
Bildeløsning for alle nettstedene
Forside Smak av kysten
Forside Smak av kysten
Forside Smak av kysten medlemsnett
Forside Smak av kysten medlemsnett

Havbruksinstituttet

Forsiden på Havbruksinstituttet sine sider
Forsiden på Havbruksinstituttet sine sider

Løsningen levert til Havbruksinstituttet AS er en enkel løsning basert på TYPO3 sin grunnfunksjonalitet samt nyhetshåndtering og brukerinnlogging. Løsningen hostes på webhotell.

Askjellrud huseierforening

Askjellrud huseierforening sine nettsider
Askjellrud huseierforening sine nettsider

Nettsidene til Askjellrud huseierforening er laget som et ikke betalt oppdrag mens undertegnede var leder av foreningene.

Sidene er også typisk grunnkonfigurasjon av TYPO3, uten så mye spesielle funksjoner.